Dneprorudnoe.com

Новостной · Справочно-информационный сайт

Г. ДНЕПРОРУДНОЕ

Навіщо логіка дитині?

Але навіщо логіка маленькій дитині, дошкільнику? Справа в тому, що на кожному віковому етапі створюється як би певний «поверх», на якому формуються психічні функції, важливі для ᴨерехода наступного етапу. Отже, навички, вміння, набуті в дошкільний ᴨеріод, будуть служити фундаментом для отримання знань і розвитку здібностей у більш старшому віці - в школі. І найважливішим серед цих навичок є навичка логічного мислення, здатність «діяти в умі». Дитині, що не оволодів прийомами логічного мислення, важче буде даватися навчання - рішення задач, виконання вправ зажадають великих витрат часу і сил. В результаті може постраждати здоров'я дитини, ослабне, а то і зовсім згасне інтерес до навчання.


З метою розвитку логічного мислення потрібно пропонувати дитині самостійно проводити аналіз, синтез, порівняння, класифікацію, узагальнення, будувати індуктивні і дедуктивні умовиводи.

Оволодівши логічними оᴨераціямі, дитина стане більш уважним, навчиться мислити ясно і чітко, зуміє в потрібний момент сконцентруватися на суті проблеми і зможе переконати інших у своїй правоті. Вчитися стане легше, а значить, і процес навчання, і саме шкільне життя будуть приносити радість і задоволення.


Логіко-математичні ігри та вправи дозволяють на доступному дітям математичному матеріалі, в опорі на життєвий досвід, будувати правильні судження без попереднього теоретичного освоєння самих законів і правил логіки. В процесі логічних вправ діти практично вчаться порівнювати математичні об'єкти, виконувати найпростіші види аналізу і синтезу, встановлювати зв'язки між родовими і видовими поняттями.


У дошкільному віці пропоновані дітям логічні вправи не вимагають обчислень, а лише спонукають виконувати правильні судження і приводити нескладні докази. Самі ж вправи носять цікавий характер, тому вони сприяють виникненню інтересу у дітей до процесу розумової діяльності

Багато батьків думають, що головне при підготовці до школи - це познайомити дитину з цифрами і навчити її писати, додавати і віднімати (на ділі це звичайно виливається в спробу вивчити напам'ять результати додавання і віднімати в межах 10). Однак при навчанні математиці запідручниками сучасних розвиваючих систем (система Л. В. Занкова, система В. В. Давидова, система "Гармонія", "Школа 2100" і ін.) ці уміння дуже недовго виручають дитину на уроках математики. Запас заучених знань кінчається дуже швидко (через місяць-два), і не сформованість власного уміння продуктивно мислити (тобто самостійно виконувати зазначені вище розумові дії на математичному змісті) дуже швидко приводить до появи "проблем з математикою". Однак не слід думати, що розвинуте логічне мислення - це природний дар. Існує велика кількість досліджень, що підтверджують, що розвитком логічного мислення можна і потрібно займатися (навіть у тих випадках, коли природні задатки дитини в цій області дуже скромні)

Логічні ігри математичного змісту виховують у дітей пізнавальний інтерес, здатність до творчого пошуку, бажання й уміння учитися. Незвична ігрова ситуація з елементами проблемності, характерними для кожного цікавого завдання, завжди викликає інтерес у дітей.

Источник: http://dnz6.dneprorudnoe.com

Изображения

ДНЗ № 6 "Струмок"

28.04.20 · 09:30 655 0

Написать личное сообщение Сообщить модератору о нарушении
Рейтинг:
+ 0
- 0

Комментарии

Реклама

Размещение рекламы